Regulamin projektu


Regulamin udziału w projekcie edukacyjnym dla przedszkoli i szkół 
pt. „Młodzież i Dzieci kontra Śmieci”
w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Patronat medialny:                                                                                                                                                                   Patronat honorowy:

                         Bliżej Przedszkola

                          zielonalekcja.pl                             Kujawsko-Pomorski

                                                                                  Kurator Oświaty

                 

 

 

 

Organizatorzy projektu: Przedszkole Niepubliczne „Ludzikowo”, Nadleśnictwo Żołędowo, Nadleśnictwo Bydgoszcz, Miasto Bydgoszcz Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Czas trwania projektu: od września 2016 roku do czerwca 2017 roku.

Regulamin udziału:

·     projekt adresowany jest do wszystkich placówek przedszkolnych i szkolnych miasta Bydgoszczy;

·     polega na realizowaniu w placówce tematyki ekologicznej I segregowaniu odpadów w placówkach (baterie, płyty CD i DVD i nakrętki plastikowe);

·     zakończenie projektu planowane jest w czerwcu 2017 roku przed zakończeniem roku szkolnego;

·     ewaluację projektu stanowi krótki film (3-5minut), przedstawiający pracę placówki w zakresie edukacji przyrodniczej, ekologicznej w danym roku szkolnym;

·     obowiązkiem placówki jest:

Ø  udział koordynatora w spotkaniu inauguracyjnym;

Ø  udział w szkoleniach (przygotowanych przez organizatorów);

Ø  realizacja zajęć dydaktycznych o tematyce ekologicznej, propagowanie świąt ekologicznych wg uznania (np. Międzynarodowy Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp.);

Ø  udział w Festynie Ekologicznym organizowanym prze Miasto Bydgoszcz (w charakterze partnera/uczestnika);

Ø  przygotowanie filmu ewaluacyjnego;

Ø  udział w spotkaniu podsumowującym;

·     za sprawy organizacyjne odpowiadają: Ewa Turska-Pawlicka, tel. 52 372 19 64, Anna Engel, tel. 52 58 58 388;

·     wszystkie  informacje dotyczące projektu zamieszczone będą na stronie www.odpady.czystabydgoszcz.pl;

·     za udział w projekcie przewidziane są nagrody rzeczowe;

·     zgłoszenie placówki do udziału jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem się do wypełnienia wszystkich obowiązków;

·     organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewydania nagrody i dyplomów placówkom, które nie zrealizują postanowień regulaminu.

 

 

Copyright © 2009 Przedszkole Niepubliczne Ludzikowo

projekt i wykonanie: www.vst.pl