Nasze przedszkole

Nasza kadra

Rozkład dnia

Oferta/Cennik

Zajęcia dodatkowe

Nasze projekty

Aktualności

Standardy ochrony

Galeria

Kontakt

Ramowy Rozkład Dnia

Biedronki

6:00 -8:00 Radosny poranek u Ludzików

w którym dzieci podejmują różne wybory, czego i jak się uczyć:

 • Podejmują zabawy w kącikach zainteresowań indywidualne lub w zespołach tematycznych; zabawy konstrukcyjne oraz działalnośd plastyczno-manipulacyjną;
 • Pracują indywidualnie z nauczycielem podczas zajęć kompensacyjno-stymulujących,
 • Rozwijają swoje zainteresowania, prowadzą obserwacje przyrodnicze w kąciku;
 • Są aktywne ruchowo, biorą udział w zabawach ruchowych ze śpiewem, zabawach integracyjnych.

8:30 - 9:00 Pyszne śniadanie

9:00 - 10:00 Ludziki uczą się, odkrywają, doświadczają i bawią się

podczas której dzieci odkrywają, przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w sposób twórczy, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:

 •  Realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej

10:00 - 11:00 Ludzików podróże małe i duże

w którym dzieci są aktywne ruchowo, podnoszą odpornośd oraz sprawnośd fizyczną:

 • Uczestniczą w zabawach ruchowych, grach i zajęciach sportowych;
 • Biorą udział w wycieczkach pieszych;
 • Prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku;
 • Podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze.

11:00 - 11:30 Drugie śniadanie

11:30 - 13:00 Relaksacja

podczas której dzieci:

 • Słuchają bajek i opowiadań literatury dziecięcej czytanych przez nauczyciela;
 • Słuchają nagrań płytowych i słuchowisk;
 • Słuchają muzyki relaksacyjnej;
 • Bawią się w zabawy „paluszkowe” i słowne.

13:00 - 13:30 Obiad

14:00 - 15:00 Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań

15:00 - 15:30 Podwieczorek

15:30 - 17:00 Inspirujące popołudnie w Ludzikowie

w którym dzieci podczas zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej:

 • Podejmują aktywnośd własną- organizują zabawy indywidualne i w małych grupach;
 • Podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem;
 • Bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych słuchają literatury, oglądają książki;
 • Podejmują czynności porządkowe w sali oraz w kącikach zainteresowań i
  edukacyjnych;
 • Dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny;
 • Dziecko pracuje indywidualnie z nauczycielem.

Ludzikowe zabawy na placu zabaw

podczas których dzieci aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu:

 • Podejmują aktywność własną indywidualnie oraz w małych grupach;
 • Przestrzegają wcześniej ustalonych zasad bezpieczeostwa;
 • Podejmują zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze;
 • Korzystają z przyrządów zgodnie z ich zastosowaniem.

Dziecko w trakcie pobytu w Przedszkolu „Ludzikowo” poznaje zasady współpracy z
rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy oraz umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie
grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.

Żabki i Jeżyki

6:00 -8:00 Radosny poranek u Ludzików

w którym dzieci podejmują różne wybory, czego i jak się uczyć:

 • Podejmują zabawy w kącikach zainteresowań indywidualne lub w zespołach; tematyczne zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjną;
 • Pracują indywidualnie z nauczycielem podczas zajęć kompensacyjno-stymulujących,
 • Rozwijają swoje zainteresowania, prowadzą obserwacje przyrodnicze w kąciku;
 • Są aktywne ruchowo, biorą udział w zabawach ruchowych ze śpiewem, zabawach integracyjnych.

8:25 - 8:30 Ćwiczenia poranne, czynności higieniczne

8:30 - 9:00 Pyszne śniadanie

9:00 - 10:00 Ludziki uczą się, odkrywają, doświadczają i bawią się

podczas której dzieci odkrywają, przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w sposób twórczy, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:

 •  Realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej i literackiej

11:00 - 11:30 Drugie śniadanie

11:30 - 13:00 Ludzików podróże małe i duże

w którym dzieci są aktywne ruchowo, podnoszą odporność oraz sprawność fizyczną:

 • Uczestniczą w zabawach ruchowych, grach i zajęciach sportowych;
 • Biorą udział w wycieczkach pieszych;
 • Prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku;
 • Podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze.

13:00 - 13:30 Obiad

13:30 - 14:00 Relaksacja

podczas której dzieci:

 • Słuchają bajek i opowiadań literatury dziecięcej czytanych przez nauczyciela;
 • Słuchają nagrań płytowych i słuchowisk;
 • Słuchają muzyki relaksacyjnej;
 • Bawią się w zabawy „paluszkowe” i słowne.

14:00 - 15:00 Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań

15:00 - 15:30 Podwieczorek

15:30 - 17:00 Inspirujące popołudnie w Ludzikowie

w którym dzieci podczas zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej:

 • Podejmują aktywność własną- organizują zabawy indywidualne i w małych grupach;
 • Podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem;
 • Bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw
  dramowych, pantomimicznych słuchają literatury, oglądają książki;
 • Podejmują czynności porządkowe w sali oraz w kącikach zainteresowań i edukacyjnych;
 • Dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny;
 • Dziecko pracuje indywidualnie z nauczycielem.

Ludzikowe zabawy na placu zabaw

podczas których dzieci aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu:

 • Podejmują aktywnośd własną indywidualnie oraz w małych grupach;
 • Przestrzegają wcześniej ustalonych zasad bezpieczeostwa;
 • Podejmują zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze;
 • Korzystają z przyrządów zgodnie z ich zastosowaniem.

Dziecko w trakcie pobytu w Przedszkolu „Ludzikowo” poznaje zasady współpracy z
rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy oraz umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie
grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.