Nasze przedszkole

Nasza kadra

Rozkład dnia

Oferta/Cennik

Zajęcia dodatkowe

Nasze projekty

Aktualności

Standardy ochrony

Galeria

Kontakt

Zajęcia dodatkowe

Rytmika

Zajęcia rytmiczno- umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez: rozwijanie słuchu muzycznego, kształcenie poczucia rytmu, poprawne śpiewanie piosenek, poprawne i estetyczne poruszanie się, wspólne muzykowanie, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez:

– kształtowanie społecznych postaw i zachowań

– nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie

– rozwijanie silnej woli

– budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków

– wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności

Ćwiczenia ruchowo- taneczne zaspokajają nie tylko ruchowe potrzeby dziecka, ale też rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych, takich jak: spostrzegawczość, pamięć, koncentracja, szybka reakcja, koordynacja wzrokowo- ruchowa, orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni. Ćwiczenia te również rozwijają wyobraźnię dziecka, mobilizują go do działania i rozwiązywania zadań według własnych pomysłów, dostarczają nowych pomysłów i doświadczeń z zakresu komunikacji i współdziałania w grupie.

Podstawowe elementy tańca i ruchu, mogą pomóc dziecku w wyrażaniu bez słów emocji, przeżyć, doświadczeń; w zwiększaniu własnego potencjału twórczego; w osiąganiu harmonii we wszystkich sferach osobowości.

Dziecko w sytuacjach codziennego życia wykonuje wiele różnych ruchów: biega, skacze, podskakuje, unosi ręce, klaszcze w dłonie, porusza każdą częścią ciała.

Język angielski

Wiek przedszkolny to najlepszy moment, aby zapoznać dzieci z językiem angielskim i zadbać o to, aby pozostali przyjaciółmi na całe życie. Na zajęciach dzieci poznają nowe słownictwo poprzez gry i zabawy językowe oraz uczą się piosenek i wierszyków.

Koło plastyczne z elementami ekoplastyki

Celem kółka plastycznego jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych.

Sensoplastyka

Sensoplastyka – to zajęcia ogólnorozwojowe.

Rozwija:

słuch, smak, wzrok, węch, dotyk
Sensoplastyka wpływa na optymalny rozwój całego organizmu,
– stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym łatwiej nam się myśli , tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle małego dziecka jak i osoby dorosłej;
-sensoplastyka to także polisensoryczna, multikolorowa, wielozapachowa przestrzeń możliwości.

 

Tańce

Tańce to specjalnie stworzone zajęcia dla dzieci, które bardzo lubią ruch , a połączenie muzyki, której lubią słuchać z ruchem to dobry początek do rozwijania aktywności fizycznej jak i przełamania pewnych barier czy kompleksów.. Dzieci mają możliwość wkroczenia w świat tańca  dzięki wspaniałej zabawie, muzyce i atmosferze jaka panuje na zajęciach!

 

Cele główne:

– Kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.

– Usprawnianie procesów pobudzania i hamowania.

– Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz wspólnej zabawy.

– Kształtowanie cech motorycznych poprzez zabawy z nietypowym przyborem.

– Wzmocnienie równowagi ciała, polepszenie koordynacji lewa – prawa strona ciała,

– Rozładowanie zmęczenia i napięcia, kształcenie zdolności rytmicznych

Chętnych rodziców i dzieci zapraszam na terapię logopedyczną, która odbywa się raz w tygodniu na terenie Przedszkola.

Terapia ma na celu poprawę sprawności artykulatorów, narządów oddechowych, wywołanie nieprawidłowo realizowanych głosek, wywołanie głosek nierealizowanych lub zamienianych, wspomaganie rozwoju mowy, rozwijanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, rozwijanie mowy opowieściowej, umiejętności prowadzenia dialogu. To są priorytetowe i najczęściej realizowane etapy terapii.

Po każdych zajęciach wpisuję w zeszyt dziecka kolejne etapy pracy, zadań, zabaw w domu, które rodzic powinien przeprowadzać dla pozytywnych rezultatów terapeutycznych.

To najważniejszy punkt terapii – Państwa codzienne wsparcie  w rozwoju mowy dziecka i osiąganiu sukcesów. Terapia logopedyczna to wysiłek kilku osób, a w szczególności dziecka, które my wspieramy.

LEGOedukacja

Główne założenia warsztatów LEGO Edukacja:

 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
  i twórczego rozwiązywania problemów
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz
  orientacji w przestrzeni
 • rozwijanie wrażliwości dotykowej, a także
  umiejętności poznawania wielozmysłowego

  na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń
 • rozumienie sensu informacji podanych w formie symbolu
 • wprowadzenie w fascynujący świat techniki

Ważne informacje:

Podczas zajęć dzieci pracują samodzielnie oraz w parach, każde dziecko ma do dyspozycji
wszystkie niezbędne materiały dydaktycznego: zestawy konstrukcyjne LEGO Maszyny Proste,
LEGO Mozaika oraz Cyferki (pytki konstrukcyjne, klocki, tabliczki z cyframi i figurami).
Program zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN.

Warsztaty: czas trwania: 30 min

Grupy: 34 latki

Posiadamy wyróżnienie oraz tytuł Miejsca Odkrywania Talentów wydany przez ORE przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, który świadczy o tym, że prowadzone przez nasza placówkę zajęcia przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

POBIERZ

Zabawy z językiem niemieckim

Poprzez zabawy muzyczne, ruchowe, śpiewanie piosenek, recytowanie krótkich rymowanek, dzieci osłuchają się z brzmieniem języka niemieckiego oraz poznają podstawowe słówka i zwroty.

Warsztaty kulinarne
Terapia logopedyczna

Na początku roku szkolnego przeprowadzam diagnozę logopedyczną dzieci. Każdy rodzic otrzymuje informacje o wynikach diagnozy, która zawiera informacje na temat rozwoju mowy dziecka.

Chętnych rodziców i dzieci zapraszam na terapię logopedyczną, która odbywa się raz w tygodniu na terenie Przedszkola.

Terapia ma na celu poprawę sprawności artykulatorów, narządów oddechowych, wywołanie nieprawidłowo realizowanych głosek, wywołanie głosek nierealizowanych lub zamienianych, wspomaganie rozwoju mowy, rozwijanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, rozwijanie mowy opowieściowej, umiejętności prowadzenia dialogu. To są priorytetowe i najczęściej realizowane etapy terapii.

Po każdych zajęciach wpisuję w zeszyt dziecka kolejne etapy pracy, zadań, zabaw w domu, które rodzic powinien przeprowadzać dla pozytywnych rezultatów terapeutycznych.

To najważniejszy punkt terapii – Państwa codzienne wsparcie  w rozwoju mowy dziecka i osiąganiu sukcesów. Terapia logopedyczna to wysiłek kilku osób, a w szczególności dziecka, które my wspieramy.

Robotyka

Główne założenia warsztatów robotyki:

 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
  i twórczego rozwiązywania problemów
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej
 • umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków
  na podstawie przeprowadzonych doświadczeń
 • rozwijanie zainteresowań technicznych
 • wykorzystanie i rozwijanie posiadanej wiedzy z matematyki
 • nauka programowania (w tym programowanie na dywanie)
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • wprowadzenie w fascynujący świat robotyki

Ważne informacje:

Podczas zajęć dzieci pracują w parach, każdy zespół ma do dyspozycji swój zestaw LEGO®
Education WeDo oraz laptop lub tablet z oprogramowaniem LEGO® WeDo™ Software. Pod
okiem nauczycieli dzieci w atmosferze zabawy uczą się budować i programować modele,
mając przy tym mnóstwo radości i zabawy. Realizujemy program „Robotyka dla rozwoju
dziecka” zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN.

Warsztaty: czas trwania: 60 minut

Grupy: dzieci 56 letnie

Posiadamy wyróżnienie oraz tytuł Miejsca Odkrywania Talentów wydany przez ORE przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, który świadczy o tym, że prowadzone przez naszą placówkę zajęcia przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

POBIERZ

Rytmika

Zajęcia rytmiczno- umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez: rozwijanie słuchu muzycznego, kształcenie poczucia rytmu, poprawne śpiewanie piosenek, poprawne i estetyczne poruszanie się, wspólne muzykowanie, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez:

– kształtowanie społecznych postaw i zachowań

– nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie

– rozwijanie silnej woli

– budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków

– wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności

Ćwiczenia ruchowo- taneczne zaspokajają nie tylko ruchowe potrzeby dziecka, ale też rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych, takich jak: spostrzegawczość, pamięć, koncentracja, szybka reakcja, koordynacja wzrokowo- ruchowa, orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni. Ćwiczenia te również rozwijają wyobraźnię dziecka, mobilizują go do działania i rozwiązywania zadań według własnych pomysłów, dostarczają nowych pomysłów i doświadczeń z zakresu komunikacji i współdziałania w grupie.

Podstawowe elementy tańca i ruchu, mogą pomóc dziecku w wyrażaniu bez słów emocji, przeżyć, doświadczeń; w zwiększaniu własnego potencjału twórczego; w osiąganiu harmonii we wszystkich sferach osobowości.

Dziecko w sytuacjach codziennego życia wykonuje wiele różnych ruchów: biega, skacze, podskakuje, unosi ręce, klaszcze w dłonie, porusza każdą częścią ciała.

Język angielski

Wiek przedszkolny to najlepszy moment, aby zapoznać dzieci z językiem angielskim i zadbać o to, aby pozostali przyjaciółmi na całe życie. Na zajęciach dzieci poznają nowe słownictwo poprzez gry i zabawy językowe oraz uczą się piosenek i wierszyków.

Koło plastyczne z elementami ekoplastyki

Celem kółka plastycznego jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych.

Sensoplastyka

Sensoplastyka – to zajęcia ogólnorozwojowe.

Rozwija:

słuch, smak, wzrok, węch, dotyk
Sensoplastyka wpływa na optymalny rozwój całego organizmu,
– stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym łatwiej nam się myśli , tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle małego dziecka jak i osoby dorosłej;
-sensoplastyka to także polisensoryczna, multikolorowa, wielozapachowa przestrzeń możliwości.

 

Tańce

Tańce to specjalnie stworzone zajęcia dla dzieci, które bardzo lubią ruch , a połączenie muzyki, której lubią słuchać z ruchem to dobry początek do rozwijania aktywności fizycznej jak i przełamania pewnych barier czy kompleksów.. Dzieci mają możliwość wkroczenia w świat tańca  dzięki wspaniałej zabawie, muzyce i atmosferze jaka panuje na zajęciach!

 

Cele główne:

– Kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci.

– Usprawnianie procesów pobudzania i hamowania.

– Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz wspólnej zabawy.

– Kształtowanie cech motorycznych poprzez zabawy z nietypowym przyborem.

– Wzmocnienie równowagi ciała, polepszenie koordynacji lewa – prawa strona ciała,

– Rozładowanie zmęczenia i napięcia, kształcenie zdolności rytmicznych

Chętnych rodziców i dzieci zapraszam na terapię logopedyczną, która odbywa się raz w tygodniu na terenie Przedszkola.

Terapia ma na celu poprawę sprawności artykulatorów, narządów oddechowych, wywołanie nieprawidłowo realizowanych głosek, wywołanie głosek nierealizowanych lub zamienianych, wspomaganie rozwoju mowy, rozwijanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, rozwijanie mowy opowieściowej, umiejętności prowadzenia dialogu. To są priorytetowe i najczęściej realizowane etapy terapii.

Po każdych zajęciach wpisuję w zeszyt dziecka kolejne etapy pracy, zadań, zabaw w domu, które rodzic powinien przeprowadzać dla pozytywnych rezultatów terapeutycznych.

To najważniejszy punkt terapii – Państwa codzienne wsparcie  w rozwoju mowy dziecka i osiąganiu sukcesów. Terapia logopedyczna to wysiłek kilku osób, a w szczególności dziecka, które my wspieramy.

Zabawy z językiem niemieckim

Poprzez zabawy muzyczne, ruchowe, śpiewanie piosenek, recytowanie krótkich rymowanek, dzieci osłuchają się z brzmieniem języka niemieckiego oraz poznają podstawowe słówka i zwroty.

Warsztaty kulinarne
Terapia logopedyczna

Na początku roku szkolnego przeprowadzam diagnozę logopedyczną dzieci. Każdy rodzic otrzymuje informacje o wynikach diagnozy, która zawiera informacje na temat rozwoju mowy dziecka.

Chętnych rodziców i dzieci zapraszam na terapię logopedyczną, która odbywa się raz w tygodniu na terenie Przedszkola.

Terapia ma na celu poprawę sprawności artykulatorów, narządów oddechowych, wywołanie nieprawidłowo realizowanych głosek, wywołanie głosek nierealizowanych lub zamienianych, wspomaganie rozwoju mowy, rozwijanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, rozwijanie mowy opowieściowej, umiejętności prowadzenia dialogu. To są priorytetowe i najczęściej realizowane etapy terapii.

Po każdych zajęciach wpisuję w zeszyt dziecka kolejne etapy pracy, zadań, zabaw w domu, które rodzic powinien przeprowadzać dla pozytywnych rezultatów terapeutycznych.

To najważniejszy punkt terapii – Państwa codzienne wsparcie  w rozwoju mowy dziecka i osiąganiu sukcesów. Terapia logopedyczna to wysiłek kilku osób, a w szczególności dziecka, które my wspieramy.

LEGOedukacja

 

 

Główne założenia warsztatów LEGO Edukacja:

 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
  i twórczego rozwiązywania problemów
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz
  orientacji w przestrzeni
 • rozwijanie wrażliwości dotykowej, a także
  umiejętności poznawania wielozmysłowego

  na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń
 • rozumienie sensu informacji podanych w formie symbolu
 • wprowadzenie w fascynujący świat techniki

Ważne informacje:

Podczas zajęć dzieci pracują samodzielnie oraz w parach, każde dziecko ma do dyspozycji
wszystkie niezbędne materiały dydaktycznego: zestawy konstrukcyjne LEGO Maszyny Proste,
LEGO Mozaika oraz Cyferki (pytki konstrukcyjne, klocki, tabliczki z cyframi i figurami).
Program zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN.

Warsztaty: czas trwania: 30 min

Grupy: 34 latki

Posiadamy wyróżnienie oraz tytuł Miejsca Odkrywania Talentów wydany przez ORE przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, który świadczy o tym, że prowadzone przez nasza placówkę zajęcia przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

POBIERZ

Robotyka

Główne założenia warsztatów robotyki:

 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia
  i twórczego rozwiązywania problemów
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej
 • umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków
  na podstawie przeprowadzonych doświadczeń
 • rozwijanie zainteresowań technicznych
 • wykorzystanie i rozwijanie posiadanej wiedzy z matematyki
 • nauka programowania (w tym programowanie na dywanie)
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • wprowadzenie w fascynujący świat robotyki

Ważne informacje:

Podczas zajęć dzieci pracują w parach, każdy zespół ma do dyspozycji swój zestaw LEGO®
Education WeDo oraz laptop lub tablet z oprogramowaniem LEGO® WeDo™ Software. Pod
okiem nauczycieli dzieci w atmosferze zabawy uczą się budować i programować modele,
mając przy tym mnóstwo radości i zabawy. Realizujemy program „Robotyka dla rozwoju
dziecka” zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN.

Warsztaty: czas trwania: 60 minut

Grupy: dzieci 56 letnie

Posiadamy wyróżnienie oraz tytuł Miejsca Odkrywania Talentów wydany przez ORE przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, który świadczy o tym, że prowadzone przez naszą placówkę zajęcia przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

POBIERZ

Kalendarz zajęć

PONIEDZIAŁEK

8:00 – 8:30 język angielski
8:30 – 8:55 język angielski
8:55 – 9:15 język angielski
9:00 – 10:00 zajęcia dydaktyczne wg rozkładu dnia

WTOREK

9:00 – 10:00 zajęcia dydaktyczne wg rozkładu dnia
9:45 – 10:00 umuzykalnianie
10:00 – 10:20 umuzykalnianie
10:20 – 10:45 umuzykalnianie
13:15 –  terapia logopedyczna

ŚRODA

9:00 – 10:00 zajęcia dydaktyczne wg rozkładu dnia
9:45 – 10:15 fabryka sportu
11:15 – 11:30 umuzykalnianie
11:30 – 11:50 umuzykalnianie
11:50 – 12:15 umuzykalnianie
12:15 – 13:00 sensoplastyka (raz w zmiesiącu)
13:30 – 14:00 lego edukacja (raz w miesiącu)
14:00 – 15:00 robotyka (raz w miesiącu)

CZWARTEK

9:00 – 10:00 zajęcia dydaktyczne wg rozkładu dnia
11:15 – 11:30 rytmika
11:30 – 11:50 rytmika
11:50 – 12:15 rytmika
12:15 – 12:45 tańce

PIĄTEK

8:00 – 8:30 język angielski
8:30 – 8:55 język angielski
8:55 – 9:15 język angielski
9:00 – 10:00 zajęcia dydaktyczne wg rozkładu dnia